Wetlandi.se är under teknisk service.
Välkommen till wetlandi.se. För närvarande jobbar vi med service och underhåll inte bara av våra kanoter efter säsongen utan även med vår hemsida som kommer att byta teknisk plattform. Vi är snart på cyberbanan igen. Välkommen åter 25 oktober.